Alueverkosto 5.9.2018

Suunnitellaan yhdessä Kauppi-Niihaman keskuspuisto

Tilaisuuden tarkoituksena on käynnistää Kauppi-Niihaman alueen  suunnittelu yhdessä kaupunkilaisten ja eri toimijoiden kanssa uudella tavalla (vertaissuunnittelun menetelmällä). Suunnittelun käynnistämistä ideoidaan yhdessä Tampereen kaupungin, Villi Vyöhyke ry:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

 

Kantakaupungin yleiskaava 2040-työn yhteydessä tunnistettiin kaupungin viherverkon kehittämistarpeita ja alueista mm. Kauppi-Niihama liikunta- ja urheilu sekä matkailupalvelujen alue sekä Kaukajärvi-Kirkkosuonnotko-Iidesjärven muodostaman keskuspuistoakselin kehittäminen edellyttävät yleispiirteiset alueidenkäyttösuunnitelmat.

 

Molemmilla aluekokonaisuuksilla on tärkeä kokoava merkitys viherympäristön ja vapaa-ajan palveluiden, maiseman ja kulttuurihistorian sekä ekologisen verkoston kannalta. Alueilla on myös paljon painetta lisätä uusia toimintoja tai yhteensovittaa osin ristiriitaisia tavoitteita. Alueiden kehittäminen omista lähtökohdistaan monipuolistaa kaupungin virkistys- ja viherpalveluiden tarjontaa merkittävästi. Kauppi-Niihaman alue liittyy Tampereen kaupungin kaupunkistrategian mukaisesti kantakaupunkia koskevaa valtuustokausittain päivittyvään yleiskaavaa.

Kahvitarjoilu.                       Vaikuta lähiympäristöösi – tervetuloa!

 

Alueverkosto mainos 5.9.2018