Alueverkosto 14.2.2018

Alueverkoston tapaaminen 14.2. klo 17.00 Koilliskeskus – aluerahaesityksestä päättäminen

Koillisella alueverkostolla on vuonna 2018 käytettävissä 5 000 euron suuruinen alueraha. Aluerahalla tuetaan alueen yhteisöllistä, osallistujille maksutonta ja tilapäistä toimintaa, kuten tapahtumia, aluejulkaisuja tms.  Vuoden 2018 aluerahahaku oli 8.1. -28.1.2018. Aluerahahakemuksia tuli kaikkiaan 14 kpl, joiden yhteissumma oli 8 000 €.

Alueverkostotapaamisen aiheena

 1. Nuorilta apua keikkatyösovelluksen avulla – WorkPilots -sovelluksen esittely ja opastus
  • Verkostokoordinaattori Sanni Vihersaari, työvoimapalvelut, Tampereen kaupunki
  • Lisätietoa  www.workpilots.fi -sivuilta
 2. Aluerahahakemusten teemat ja toteuttajien esittely
  • Aluerahan hakijat esittelivät ja kertoivat lyhyesti omasta hankkeestaan.
  • Alueverkosto keskusteli hakemuksista ja teki tämän jälkeen myös esityksen aluerahan jakamisesta hakijoiden kesken.
  • Aluerahan myöntää ja päätöksen tekee hyvinvoinnin palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen alueverkoston esityksestä.

Alueverkoston esitys vuoden 2018 aluerahan jaosta

Hyvinvoinnin palvelualueen johtaja Taru Kuosmasen päätös aluerahan jaosta 21.2.2018 § 21

Koillisen alueraha 2018 PÄÄTÖS