12.12.2018 Joukkoliikenneilta

Miltä joukkoliikenteen suunnitelmat näyttävät ratikan käyttöönoton jälkeen vuonna 2021?

Koilliskeskukseen keskiviikkona 12.12.2018 klo 17-19 kuultiin ja keskusteltiin linjastosuunnitelmista.

  • Paikalle oli kerääntynyt täysi salillinen väkeä, lähes 80 henkeä, ja keskustelua käytiin sekä periaatteista että yksittäisistä aikatauluista ja yhteystarpeista. Paikalla oli sekä koululaisia että koulujen edustajia sekä paljon alueen asukkaita. Tilaisuudessa toivottiin kouluverkkoratkaisujen ottamista huomioon linjastoratkaisuissa. Koulu- ja päiväkotiyhteyksien lisäksi myös muiden palveluiden saavutettavuus nousi esille. Tärkeinä asioina alueella tunnistettiin kaupalliset palvelut ja liityntäpysäköintimahdollisuus. Yhteyksiä toivottiin muun muassa Kalevaan ja Jankaan.
  • Vaihtojen lisääntyminen herätti keskustelua edelleen, samoin se, miksi ratikkaan on pakko vaihtaa. Huolta kannettiin siitä, riittääkö ratikassa kaikille paikkoja ja Taysin alueella tilaa kaikille autoille ja ratikalle. Suunnittelun toivottiin kuuntelevan ammattikuljettajien mielipiteitä tarkasti ja ottavan ne huomioon kaikissa suunnittelun vaiheissa. Uusissa suunnitelmissa sai kiitosta toisen runkolinjan jatkaminen keskustaan saakka, kun edellisessä versiossa molemmat (sekä linja 1 että linja 8) oli katkaistu Taysille.
  • Suunnitelma vuoden 2021 bussilinjastosta julkaistaan tammikuussa, ja siitä voi edelleen antaa palautetta verkossa Linjasto2021-sivustolla. Päätös lopullisesta linjastosta tehdään Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa kevät-kesällä 2019.Kevään aikana järjestetään vielä asukastilaisuuksia, muun muassa Härmälässä 17.1. Tervetuloa edelleen mukaan osallistumaan!
  • Joukkoliikenteen Linjasto2021-suunnitelmissa sovitetaan raitio- ja bussiliikenne sujuvaksi ja tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Keväästä lähtien Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksikkö on eri tilaisuuksissa ja nettisivuilla kerännyt asukkaiden päivittäisiä liikkumistarpeita ja mielipiteitä.  Joukkoliikenneyksikkö on syksyn aikana saanut linjastoluonnoksista yli 3000 palautetta. Palautteet on käyty läpi ja nyt uusia suunnitelmia tulevasta linjastosta esitellään neljässä asukastilaisuudessa eri puolella kaupunkia joulukuun aikana.
  • Lisätietoja  Linjasto2021 -sivustolle

Joukkoliikenneilta 12.12.2018 juliste